Telèfon de la neteja: 900 720 135

CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A L’INGRÉS D’UN RESPONSABLE DE RELACIONS LABORALS PER A ECO-EQUIP SAM

Bases de la convocatòria
Model d’inscripció

El termini finalitza el proper 9 de desembre