Telèfon de la neteja: 900 720 135

Recollida de mobles i estris vells.

La recollida de mobles i estris vells és un servei que es presta per aquells residus que pel seu volum no es poden introduir dins dels contenidors del carrer, i així facilitar la seva gestió evitant que la ciutat ofereixi una mala imatge.

Per utilitzar aquest servei cal trucar prèviament al telèfon gratuït 900 720 135 on se l’informarà de quan pot treure els residus i on els pot deixar. Es molt important en aquest cas l’ús d’aquest servei per mantenir una bona imatge de la ciutat.

Una altra forma de gestionar aquests residus és portar-los directament a les deixalleries municipals. El fet de portar residus a la deixalleria comporta una sèrie de descomptes que van des de el 10% fins el 20% a la taxa d’escombraries segons el nombre d’aportacions que es realitzin durant l’any anterior (art. 5, punt 2.3 de la Taxa sobre la gestió dels residus municipals).

Encara avui solament una de cada vuit recollides de mobles es realitza sense fer servir aquest servei. Això suposa que ens podem trobar mobles al carrer durant varis dies, el que comporta problemes i riscos per la ciutadania. Per reduir aquest impacte el Servei de Recollida té establerts diferents serveis com són el “repàs de barris” i el “manteniment de punts intensiu” per els abocaments incontrolats. També cal indicar que el no utilitzar aquest servei pot comportar sancions.

Es recorda que és obligatori abans de treure els mobles, trucar al telèfon gratuït 900 720 135 on els informaran quan poden treure i on han de deixar els mobles