Telèfon de la neteja: 900 720 135

ACTUALITZACIÓ 11/06/2021

Llistat definitiu

A les dependències d’Eco-Equip SAM a Terrassa, el 8 de juny de 2021 a les 13:00 h. es
reuneixen els membres de la Comissió de selecció per a la confecció d’una bossa de treball
de peons i

Primer.- Un cop analitzades les diferents al·legacions presentades i revisada la correcció
de l’examen de català en que s’havia detectat una errada s’aproven les relacions definitives
de persones aptes, suplents i no aptes i es decideix procedir a la seva publicació.

Segon.- Es decideix contestar de manera individualitzada aquelles al·legacions que no han
pogut resoldre’s en la fase de revisió d’exàmens efectuada.

.