Telèfon de la neteja: 900 720 135
Novetats

OFERTA D’OCUPACIÓ

CONVOCAÒRIES DE PROVES SELECTIVES ACTIVES PER A LA CONFECCIÓ DE BOSSES DE TREBALL  

Canvi Sistema De Recollida De Mobles

El proper dimecres 7 de Novembre al barri del Segle XX es realitzarà el canvi de sistema de recollida de mobles i voluminosos. el canvi consisteix en que ja no caldrà realitzar una trucada prèvia per la recollida de mobles. La recollida es realitzarà cada dimecres i l’horari per treure els mobles serà de les 18 […]

Projecte de noves instal·lacions de Ecoequip

S’ha obert a concurs públic la licitació de la “Redacció del projecte i direcció d’obres per l’ampliació  de les instal·lacions d’Ecoequip“. L’objectiu d’aquesta ampliació és adecuar les instal·lacions a les necessitats actuals i futures per acollir al personal amb les condicions adequades de salubritat, i disposar de els serveis auxiliars necessaris com un menjador, sala […]