Telèfon de la neteja: 900 720 135

 

 

 

La planta de transferència de Can Barba és un gestor de residus autoritzat per l´Agència de Residus de Catalunya, amb el codi de gestor E-102.95 i E-778.02.

La planta admet diferents residus de procedència industrial tant, perillosos com no perillosos.

Residus no perillosos que pot admetre la planta:

Residu industrial assimilable a municipal

Fusta

Restes vegetals

Residus elèctrics i electrònics que no contenen substàncies perilloses

 

Residus perillosos que pot admetre la planta, veure apartat CRT Valles