Telèfon de la neteja: 900 720 135

LLISTAT DEFINITIU DELS RESULTATS DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA CONTRACTACIÓ COM A PERSONAL LABORAL FIX D’UN/A RESPONSABLE DE SECCIÓ (actualització 11/12/2018)

Llistat definitiu
Bases de la convocatòria


PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DEFINITIU DELS RESULTATS DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL FIX D’UN OFICIAL PRIMERA DE TALLER I PER A LA CONFECCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE MECÀNICS AMB LA MATEIXA CATEGORIA (actualització 29/06/2018)

Llistat definitiu

Bases de la convocatoria


PUBLICACIÓ LLISTATS DEFINITIUS DE RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU DE LA BOSSA DE TREBALL DE PEONS D’ECO-EQUIP – CONVOCATÒRIA 2018 – 2020 (actualització 08/06/2018)

Atenent l’acord de la comissió de selecció del 7 de juny de 2018, un cop resoltes les reclamacions formulades, es procedeix a publicar les llistes definitives dels resultats del procés selectiu per conformar la bossa de treball de peons d’Eco-equip pel període 2018-2020.

Els empats han estat resolts tal i com s’estableix en les bases procedint-se  en primer lloc a donar preferència a les persones del gènere menys representat, en segon lloc a les persones que han tret millor puntuació en la prova de coneixements i finalment es procedeix a realitzar un sorteig, de manera que l’ordre definitiu és el que figura en les llistes publicades.

A partir de la publicació s’iniciarà la tramitació per a aplicar els esmentats resultats per a la realització de les contractacions en l’empresa a partir de l’1 de juliol de 2018.

Llistat aptes definitiu

Llistat no aptes definitiu

Bases de la convocatoria