Telèfon de la neteja: 900 720 135

Presentació de factures electrotècniques.

A partir del 1 de gener de 2017 les factures s’hauran de presentar obligatòriament de forma electrònica.

La factura electrònica permet als proveïdors conèixer amb total transparència en quina fase es troba, lo que garanteix el cobrament de la mateixa en els terminis establerts en la Llei.

Per més informació es pot consultar en el “banner” inferior.

Presentació de factures en format electrònic