Telèfon de la neteja: 900 720 135

Planta transferència

La planta de transferència es va posar en funcionament l´any 1994.

Planta de transferència està autoritzada com a gestor de residus per l´Agència de Residus de Catalunya amb el codi E-102.95.

Codi de gestió T-62 Gestió per un centre de recollida i transferència

La seva funció és recepcionar, compactar i transferir a destí final els residus, per tal ‘optimitzar el transport.

Els camions de recollida municipal buiden els residus recollits en la planta de transferència i segueixen recollint residus per la ciutat, des de la planta surten uns camions amb més tones del mateix residu cap a destí final.

Els residus recepcionats són residus municipals, resta municipal o rebuig, envasos lleugers o envasos contenidor groc, vidre de recollida municipal, els mobles i estris vells recollits a la via pública i residu de procedència industrial assimilable a municipal.

 

La planta de transferència com a gestor autoritzat E-102.95, recepciona residus provinents d´activitats industrials, comercials, altres, tramitant la documentació legal necessària en gestió de residus.