Telèfon de la neteja: 900 720 135

Neteja de carrers i places

Escombrada mixta

 • Neteja de carrers i places

  Aquest servei es presta de 6.00h. a 13.00h. en jornada de matí o de 14.00h a 21.00h. en jornada de tarda.

  Es cobreixen els 7 dies de la setmana amb serveis programats i freqüències establertes.

  La neteja de carrers i places inclou les següents activitats:

 • Escombrada Manual Individual.

  El principal sistema per fer front a les necessitats de neteja de la ciutat és el de l’escombrada manual: el conegut escombriaire, amb l’ajut del seu carret, escombra i cabàs. La freqüència establerta d’escombrada dels carrers és com a mínim un cop per setmana. Un complement d’aquest servei són les intervencions realitzades per operaris amb vehicles petits, que serveixen per obtenir més rapidesa d’actuació i per abastar una àrea d’influència superior.

 • Escombrada Mixta.

  El tractament d’escombrada mixta consisteix en la neteja d’un vial mitjançant l’acció conjunta d’un vehicle escombradora, normalment d’aspiració, i en el nostre cas de dos operaris que van apropant els residus a la màquina perquè els reculli.

  L’aplicació d’aquesta tècnica es fa als carrers i a les avingudes que reuneixen els requisits mínims per poder garantir la productivitat exigida, en especial on hi ha voreres amples i en carrers amb vehicles aparcats.

 • Escombrada Mecànica.

  Aquest servei, es realitza per un maquinista i un vehicle escombradora, ja sigui d’arrossegament o d’aspiració i es concreta fonamentalment a les avingudes i rondes de la nostra ciutat.

 • Neteja de Places, Parcs i Zones Verdes.

  Els serveis de neteja es presta a més de 200 places i espais públics.

 • Baldeig o neteja amb aigua.

  El servei de baldeig consisteix en netejar amb aigua a pressió. Per aquesta tasca Eco-Equip disposa de diferents vehicles segons la seva utilització dels quals destaquem el camió de baldeig, que s’utilitza per netejar les calçades, i la baldejadora que s’utilitza  per netejar els carrers peatonals.