Telèfon de la neteja: 900 720 135

Recollida comercial

La Llei reguladora dels residus.1/2009 defineix els residus comercials com: “residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals d’acord amb el que estableix aquesta Llei”

Amb aquesta definició la Llei ens indica que encara que els residus són de la mateixa tipologia que els residus municipals, la forma en que es gestiona la recollida no té per que ser la mateixa i es pot diferenciar de la recollida de residus que generen els ciutadans.

Aquesta separació té l’objectiu de regular la recollida de residus evitant que per exemple, en les zones amb alta concentració de comerç, es produeixi un excés de residus al carrer amb les conseqüents molèsties.

Per tal de regular la gestió dels residus comercials, l’ajuntament de Terrassa va promoure Decret 7.764 de 2010, de 12 de juliol, de residus comercials. On es regula segons la situació de l’establiment comercial com ha de gestionar els residus que genera per cada fracció i en funció de la quantitat que genera. A mode de resum comentem algunes particularitats del servei, però sense oblidar que cal consultar el decret per cada cas en concret. També es pot consultar trucant al departament de Medi Ambient i sostenibilitat de l’ajuntament de Terrassa (tel. 93 739 70 00) per informar-se de com heu de gestionar els residus o per sol·licitar contenidors.

La ciutat està dividida en 3 zones, les zones 1 i 2 tenen el mateix funcionament diferenciat pel sistema de “treure i posar”.

Zona 1 i 2 (Centre)

–          Resta: Dimarts i Dijous a partir de les 20 hores

–          Paper i cartró: Dimecres i Divendres a partir de les 20 hores

–          Envasos: Contenidors del carrer

–          Orgànica: Dilluns, Dimecres, Divendres, Dissabte i Diumenge a partir de les 20 hores

–          Vidre: Contenidors del carrer

Zona 3 (altres barris)

–          Resta: Dimarts i Dijous a partir de les 14 hores

–          Paper i cartró: Dimarts i Dijous a partir de les 20 hores

–          Envasos: Contenidors del carrer

–          Orgànica: Dilluns, Dimecres, Divendres, Dissabte i Diumenge a partir de les 14 hores

–          Vidre: Contenidors del carrer

Recordem la importància pels nous establiments de consultar al departament de Medi Ambient i sostenibilitat per saber com han de gestionar els residus.

L’Ajuntament de Terrassa disposa de una aplicació on pot consultar i veure en un plànol les zones on es realitza la recollida porta a porta, un cop s’entra en l’aplicació es busca l’adreça d’interès i es selecciona en “Continguts” a “Medi Ambient” a “Recollida Porta a Porta” i es mostrarà si està afectada per aquest servei (ajuda).

En les festes de Nadal i Reis, i per la Festa Major, normalment es produeixen canvis en les freqüències de recollida o en els horaris, pel que es recomana consultar aquesta WEB.

Per més informació sobre la recollida comercial cliqueu sobre les imatges de la zona que desitgeu.