Telèfon de la neteja: 900 720 135

Neteja de contenidors

La neteja de contenidors és una activitat que es realitza de forma continua durant tot l’any, amb un reforç específic durant els mesos d’estiu.

Per realitzar aquesta activitat Eco-Equip disposa de dos camions renta-contenidors. Aquests vehicles estan equipats amb un sistema de neteja a alta pressió i dosificació de detergent, i disposen d’un sistema de recuperació d’aigua per tal de minimitzar el seu consum.

La neteja amb camions, es complementa amb un vehicle que disposa d’un sistema de neteja amb un equip d’alta pressió i aigua calenta, que s’utilitza per netejar la part exterior dels contenidors i en especial per treure els grafits.

Durant els mesos d’estiu es reforça el sistema de neteja de contenidors amb un equip de treball que es dedica exclusivament a la neteja dels contenidors de orgànica i de vidre. Els contenidors es porten a la base de Eco-Equip on es netegen combinant els dos sistemes que hem mencionat, es revisen, es reparen i es tornen a portar al carrer.

Reparació de contenidors

La reparació de contenidors té l’objectiu de mantenir el parc de contenidors en el millor estat possible. Eco-Equip disposa d’un equip de treball que es dedica durant tota la seva jornada a reparar els contenidors desplaçant-se fins on ha estat requerit i procedint a la reparació “in situ”.

Els contenidors que estan més malmesos, es porten a les nostres instal·lacions, on s’intenten reparar, i si no és possible es desballesten aprofitant totes les parts i peces que estan en bon estat. Un cop desballestat s’emmagatzemen els contenidors i es porten a un recuperador per reciclar el material i tornar-lo a fer servir.