Telèfon de la neteja: 900 720 135

La planta de transferència de Can Barba és un gestor de residus autoritzat per l´Agència de Residus de Catalunya, amb el codi de gestor E-102.95 i E-778.02.

La planta admet diferents residus de procedència industrial tant, perillosos com no perillosos.

Residus no perillosos que pot admetre la planta:

– Residu industrial assimilable a municipal

– Fusta

– Restes vegetals

– Residus elèctrics i electrònics que no contenen substàncies perilloses

 

Residus perillosos que pot admetre la planta, veure apartat CRT Valles