Telèfon de la neteja: 900 720 135

Instal·lació papereres

  • Papereres: Les papereres i els sanecans són la part del mobiliari urbà que ajuda a prevenir que s’embruti la ciutat, facilitant als ciutadans un element on poden dipositar els petits residus que es generen en l’ús dels espais públics, per tant, les papereres no es poden utilitzar per dipositar els residus que generem als nostres habitatges.Aquesta activitat compren la instal·lació, reparació i el buidatge d’aquests elements.

 

  • Sanecans: Els “sanecans” són uns elements que combinen la funció de paperera amb dispensador de bosses. Les bosses que es dispensen són solament per recollir els excrements de les nostres mascotes quan les traiem a els espais públics. La instal·lació de “sanecans” es realitza principalment en els punts d’accés als parcs i jardins, evitant que estiguin a prop de les zones infantils, on les mascotes tenen prohibit accedir.