Telèfon de la neteja: 900 720 135

Restructuració del servei de Recollida de mobles i estris vells.Recollida de mobles per barri i dia de lasetmana

El servei de recollida  de mobles i estris vells s’ha restructurat. A partir del dilluns 8 de gener de 2020 el servei de recollida per trucada es realitzarà un cop per setmana a cada barri de Terrassa. Clicant sobre la imatge de la dreta es pot consultar quin dia de la setmana per barri es fa la recollida. En aquest link es pot veure al plànol de Terrassa i per ordre alfabètic quin dia de la setmana correspon per barri.

Plànol de mobles i llistat per barris 

Per utilitzar aquest servei cal trucar prèviament al telèfon gratuït 900 720 135 on se l’informarà de quan pot treure els residus i on els pot deixar. Es molt important l’ús d’aquest servei per mantenir una bona imatge de la ciutat.

Condicions del servei

Quan es realitzi la trucada per la petició de recollida es facilitarà el número d’autorització. En cas de ser requerit, aquest número s’haurà de facilitar a l’Autoritat per evitar ser sancionat.

Cal deixar els mobles / Voluminosos al costat dels contenidors però permetent-ne la descàrrega entre les 6 i les 13 h. del mateix dia de recollida, la recollida es farà en els torns de tarda i nit.

Es mantenen les restriccions actuals als electrodomèstics, portes, etc.. i al volum de voluminosos que es poden treure, quan es faci la petició des de el servei s’informarà quins elements es poden treure i quines quantitas están permeses.

Altres opcions

La recollida de mobles i estris vells és un servei que es presta per aquells residus que pel seu volum no es poden introduir dins dels contenidors del carrer, i així facilitar la seva gestió evitant que la ciutat ofereixi una mala imatge.

Una altra forma de gestionar aquests residus és portar-los directament a les deixalleries municipals. El fet de portar residus a la deixalleria comporta una sèrie de descomptes que van des de el 10% fins el 20% a la taxa d’escombraries segons el nombre d’aportacions que es realitzin durant l’any anterior (art. 5, punt 2.3 de la Taxa sobre la gestió dels residus municipals).

També cal recordar de que els mobles que s’adquireixin a través de una empresa o un comerç i que hagin fet la instal·lació del nou mobiliari a la llar, el mobiliari antic pot ser portat a la deixalleria de Can Barba per la mateixa empresa instaladora o comerç sense cap cost de gestió del residu. Solament cal que justifiquin que els mobles provenen de un habitatge de Terrassa.

Realitat de la recollida de mobles  i estris vells

Encara avui únicament una de cada vuit recollides de mobles es realitza utilitzant aquest servei. La manca d’utilització del servei origina que es trobin ar mobles al carrer durant varis dies, el que comporta problemes i riscos per la ciutadania. Per reduir aquest impacte el Servei de Recollida té establerts diferents serveis com són el “repàs de barris” i el “manteniment de punts intensiu” pels abocaments incontrolats.

També cal indicar que el no utilitzar aquest servei pot comportar sancions.

 Es recorda que és obligatori abans de treure els mobles, trucar al telèfon gratuït 900 720 135 de dilluns a divendres de 8 a 15 h.