Telèfon de la neteja: 900 720 135

 • Sistemes de recollida

Un dels objectius de la recollida de residus, és facilitar a tota la població que puguin gestionar els residus que generen i fer la separació selectiva dels mateixos. Per aquest motiu es promou que en totes les àrees d’aportació (agrupació de contenidors) hi hagi les 5 fraccions (resta, cartró, envasos, orgànica i vidre).

A Terrassa hi ha implantat els seguents sistemes de recollida de residus:

 • Recollida posterior. Es la que té més implantació dins del municipi. Consisteix en contenidors que es buiden per la part posterior dels vehicles de recollida, i principalment tenen les següents característiques per cada fracció de residu:
  • Resta de 1.100 litres
  • Paper – cartró 1.100 litres
  • Envasos 1.100 litres
  • Orgànica 240 litres
  • Vidre 360 litres a la ciutat i iglús de 2.200 litres a les urbanitzacions
 • Recollida Lateral. Al 2014 es va implantar la recollida lateral en 2 zones (de un total de 8), i al desembre de 2016 es va implantar la recollida lateral orgànica en aquestes dues zones.
  A part de que el buidatge dels contenidors es realitza de forma automatitzada pel lateral dels camions, la principal característica és la gran capacitat dels contenidors (resta, cartró i envasos 3.200 litres, vidre i orgànica 2.200 litres). Al maig de 2018 s’ha instal·lat la tercera zona de lateral.
 • On estan els contenidors

L’ajuntament de Terrassa, a la seva WEB, disposa de un plànol on es poden consultar totes les posicions dels contenidors. S’hi pot accedint clicant aquí. Per veure-hi els contenidors s’introdueix l’adreça  que es vol consultar, es selecciona en “Continguts” a “Mobiliari Urbà” a “Contenidors” i es mostraran els contenidors que hi ha a la zona de l’adreça indicada.

També es disposa d’una aplicació WEB anomenada “Sentilo”, que permet saber on tenim els contenidors de recollida lateral i els últims cops que es van buidar. Aquest sistema s’alimenta dels GPS que tenen els vehicles incorporats i de un sistema de lectura dels contenidors buidats.

 • Tipologia d’àrees d’aportació

Ens referim a les àrees d’aportació on els ciutadans poden dipositar els residus que generen. En general estan formades per agrupacions de contenidors. Entre aquestes tipologies tenim:

 • Contenidors al carrer. Es el sistema majoritari a tota la ciutat, i consisteix en situar les bateries de contenidors a la calçada de forma que siguin accessibles pels usuaris des de la vorera.
 • Contenidors amb mampara. Les bateries de contenidors s’envolten amb una mampara decorativa de forma que es minimitza el seu impacte visual sense reduir l’eficiència de la recollida. Aquests sistemes s’instal·len principalment en places públiques. Hi ha mampares posades al carrer Cervantes amb Rambla d’Egara, Estació del Nord, plaça Lluís Companys, carrer Salmeron amb avinguda Jacquard i placeta d’Adelina Gregoriano
 • Contenidors soterrats. Els contenidors es col·loquen en una plataforma enfonsada que s’eleva mecànicament pel buidatge dels contenidors. Amb aquest sistema es redueix notablement l’impacte visual, però en contra partida tenen un cost molt elevat de instal·lació i manteniment i es redueix notablement l’eficiència de recollida per l’augment del temps. Hi ha contenidors soterrats a la Carretera Montcada entre rambla d’Egara i Parc Vallparadís, plaça 1 de Maig, al carrer Núria entre María Auxiliadora i Dom Bosco i al carrer Provença.
Buidatge contenidors soterrats

Buidatge contenidors soterrats

 • Treure i posar. Aquest sistema només s’aplica a l’illa de vianants del centre històric, com a referència: tots aquells carrers que no disposen de bordó (separació entre trànsit rodat i vianants). El sistema consisteix en que el servei reparteix contenidors en uns punts determinats a partir de les 7 de la tarda i es recullen a partir de les 12 del vespre.
 • Recollida de vidre amb iglús. Aquest sistema s’utilitza solament en alguns punts de gran aportació al centre de la ciutat, i a les urbanitzacions de l’extraradi on la densitat de població és molt baixa. Al març de 2020 s’han retirat els iglús de les urbanitzacions i s’ha substituit per contenidors de 360 litres. Amb aquest sistema es preten facilitar l’accés dels usuaris als punts on dipositar el vidre.