Telèfon de la neteja: 900 720 135

Deixalleria Mòbil

Aquest servei té com a objectiu complementar el servei de les deixalleries municipals apropant-se als ciutadans i ciutadanes de Terrassa que per problemes de mobilitat o de disponibilitat de vehicle no en poden fer ús.

Aquest és un servei gratuït de recollida selectiva de residus municipals, i les aportacions queden registrades a fi i efecte de que quedin comptabilitzades pels descomptes aplicables a través de l’ordenança fiscal de la Taxa de Residus vigent.

A cada barri hi ha punts de parada amb un dia i una hora assignats. Qualsevol persona hi pot portar, durant el temps de parada, qualsevol dels materials que s’hi recullen i lliurar-los a la persona que s’encarrega de la seva recepció.

En cap cas es poden abandonar residus el punt de parada fora del dia i l’horari establert.

L’atenció al públic es realitza a través de la fundació PRODIS, amb un conductor que fa funcions de monitor i un ajudant per les tasques d’atenció i orientació als usuaris.

Degut a la limitació de l’espai, la deixalleria mòbil no admet residus de gran volum, els quals s’hauran de portar directament a les deixalleries de Terrassa Neta o de Can Casanovas o contactar directament amb Eco-Equip per concertar la recollida.

La deixalleria mòbil està equipada amb ordinador i impressora de forma que tot el procés està informatitzat. Això permet agilitzar el servei, doncs solament cal introduir les dades personals el primer cop que s’hi fa la aportació i es genera automàticament el justificant d’aportació i reduir els errors en les dades dels usuaris.

Es recorda que sempre és obligatori mostrar al personal de la deixalleria un document d’identificació acreditatiu (DNI, Permís de conduir, etc.)

Cada parada té assignat un dia de la setmana i es realitzen dos dies de recollida al mes (veure línies i horaris). El servei no funciona durant el mes d’agost i si el dia assignat és festiu.

Materials que s’hi recullen

  • Bateries i piles
  • Ferralla informàtica i petits electrodomèstics
  • Làmpades fluorescents
  • Mòbils
  • Olis minerals (cotxe)
  • Olis vegetals (cuina)
 •  
  • Altres petits residus

Aquí es pot consultar la següent informació: