Telèfon de la neteja: 900 720 135

Eco-Equip disposa de dos camions impulsors-succionadors, que tenen la capacitat de aspirar líquids. Especialment indicat per netejar les conduccions de clavegueram amb gran quantitat de sòlids, i un sistema d’aigua a alta pressió amb gran cabal d’aigua, que a més de fer neteges, permet, acoblant-li una peça anomenada llança desembossar les conduccions del clavegueram.

Una altre funció de l’activitat de clavegueram és realitzar la neteja dels embornals de la ciutat. Aquesta funció es realitza de forma continua durant tot l’any per evitar l’embossament quan es produeixin pluges.

Camió clavegueram