Telèfon de la neteja: 900 720 135

Garantir la flexibilitat i l’eficiència és avui dia un dels objectius principals de qualsevol empresa que pretengui mantenir-se activa en el mercat. En aquest sentit Eco-Equip sempre ha adaptat el servei a les necessitats de cada client.

Aquestes necessitats dels clients es conformen en una gran flexibilitat en les recollides que es realitzen durant tots els dies de l’any, i ajustant el torn en que es pot realitzar la recollida en funció del client. Això es fa a través d’un sistema d’avisos que ens permet actuar amb celeritat davant de situacions imprevistes.

Per una altra part, Eco-Equip ofereix gestionar de forma individualitzada cada tipus de residu segons la seva tipologia o fracció, adequant els preus a cada residu, permetent estalvis de costos importants, complint amb la legislació vigent i fent que el reciclatge sigui rendible.

Per garantir l’eficàcia dels nostres objectius, Eco-Equip disposa de un programa informàtic desenvolupat en col·laboració amb un subministrador de programari, que ens ha permès poder donar solucions a les particularitats dels nostres clients, poder fer planificacions a mida tenint en compte tots els factors esmentats, fer canvis de planificacions de forma ràpida i senzilla i disposar de una elevada traçabilitat que ens permet conèixer en tot moment l’evolució de tots els clients: des de canvis de planificació,
estat de les recollides realitzades i pendents, facturació, generació d’albarans de forma automàtica per agilitzar les tasques de recol·lecció i evitar errors de transcripció, etc..