Telèfon de la neteja: 900 720 135

Eco-Equip SAM va certificar el seu sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2000 l’any 2006, posteriorment l’any 2009 es va certificar el sistema de gestió medi ambiental segons la norma ISO 14001:2004 dels processos de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i del clavegueram.

Des de l’any 2009 té un Sistema Integrat de Gestió (SIG) que inclou la gestió de la qualitat i el medi ambient. Tota l’organització treballa segons els estàndards de qualitat que marca la norma ISO 9001:2008

Política de Qualitat i Medi Ambient