Telèfon de la neteja: 900 720 135

A partir del proper 7 de juny es començarà la implantació de la 5ª zona de recollida de residus amb el sistema de lateral, amb el que donem continuïtat al model que es va començar al 2016 i que al novembre de 2020 es va implantar la 4ª fase.

Adjuntem l’enllaç a Google maps on estan situats tots els contenidpors de lateral de Terrassa (Aquest enllaç ha sigut facilitat per Juan Antonio Sánchez conductor d’Ecoequip). Clicar aquí

Es substituiran 198 àrees d’aportació de recollida posterior i es posaran 128 noves àrees d’aportació de recollida lateral, per lo que es alliberaran espais. En total es retiraran 1.143 contenidors antics de posterior i es posaran 643 de lateral, el que ens permetrà guanyar en capacitat, especialment en les fraccions de cartró i envasos on quasi bé es dobla la capacitat disponible. Totes les àrees d’aportació disposen de les 5 fraccions s’ha reduït solament a 3 punts on cal disposar de doble contenidor de resta.

Aquest model ens ha de permetre complir amb les Directives Europees que ens exigiran al 2035 que solament es podrà dur a abocador el 10% dels residus generats a cada població. A Terrassa encara estem molt lluny d’aquest objectiu, ara portem a abocador el 60% dels residus generats. Per una altre part cada any s’augmenta 5,7 €/Tm la taxa del cost d’abocador (IPC a part) lo que comporta un augment de 285.000€ de increment anual del cost de gestió.

Clicant a sobre del nom del barri s’obriran els plànols dels barris on es farà la implantació. Els punts on es marca no estan a escala per lo que no es mostra la situació exacta, si no que aquesta s’anirà marcant i ajustant a cada punt segons cada situació.