Telèfon de la neteja: 900 720 135

La distribució de compost a les deixalleries municipals promoguda pel Consorci per a la Gestió de Residus està tenint una gran acceptació entre la ciutadania. Després d’una setmana de funcionament, la proposta ha estat un èxit entre els vallesans i vallesanes que han confiat en el compost provinent del reciclatge de la matèria orgànica. En alguns casos, com les deixalleries de Terrassa, ha calgut ja reposar les saques de compost per tal que més ciutadans i ciutadanes poguessin utilitzar-lo.

L’actuació s’emmarca en una campanya del Consorci per fomentar la recollida de la matèria orgànica. En un inici el compost es podrà trobar a les deixalleries de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant Llorenç Savall, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat i Terrassa. Sabadell ja disposa d’un servei semblant a les deixalleries i escoles. La resta de municipis del Consorci podran adherir-se al servei.

Des del Consorci de Residus es recorda que per tal de poder recollir el compost cal acudir a la deixalleria municipal amb un recipient (com un cubell). Es permet que cada unitat familiar s’endugui fins a un màxim de 50 litres que equival aproximadament al contingut d’entre dos i tres cubells.

L’actuació compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’empresa del tercer sector, CIPO, que és l’encarregada de la distribució de les saques de compost a les diferents deixalleries.

L’objectiu principal de la campanya és tancar el cicle de la matèria orgànica al Vallès Occidental i posar en valor el compost com a adob sostenible i respectuós amb el medi ambient provinent dels residus orgànics que generem a casa. El que es vol és informar la ciutadania del tractament que reben els residus després del contenidor i dels beneficis que se n’obtenen. Alhora, es produeix una recompensa a l’esforç realitzat per aquells que separen bé: tant els qui separen la matèria orgànica a casa com els qui utilitzen la Deixalleria habitualment.

El compost que es distribueix a les deixalleries es produeix a la Planta de Biometanització de Can Barba, situada a Terrassa, i que tracta la matèria orgànica que s’ha recollit de forma separada en els contenidors específics i dóna servei a tota la comarca.