Telèfon de la neteja: 900 720 135

Des de el mes de desembre de 2016, s’ha inclòs la recollida orgànica en el sistema de lateral. Amb la inclusió d’aquest sistema s’aconsegueixen diferents millores.

Entre les millores, encara que no la més important, la d’imatge, ja que s’homogeneïtza el tipus de contenidor, ja que el nou contenidor d’orgànica és del mateix tipus que les altres fraccions.

També cal ressaltar que amb els nous contenidors
s’incrementa la capacitat disponible, doncs passem de contenidors de 400 litres (en algunes àrees d’aportació hi havia 2 contenidors de 400 litres) a una capacitat de 2.200 litres.

I potser la més interessant, és que els nous contenidors disposen de una palanca lateral que facilita l’obertura de la tapa per poder dipositar els residus.