Telèfon de la neteja: 900 720 135

Per veure la nota de premsa l’Ajuntament de Terrassa

El 14 de Març es començarà la implantació de la 3ª zona de lateral. Els contenidors que es posaran son de la marca Rototank (a diferència dels anteriors de Ros Roca), empresa a qui es va adjudicar el concurs per la compra dels contenidors.

En total es posaran 130 àrees d’aportació amb totes les fraccions (resta, cartró, envasos, vidre i orgànica).

contenidor de cartró recollida lateral Rototank

en total es posaran 656 contenidors (en 6 àrees el contenidor de resta es duplica) i es trauran 936 contenidors. Encara que hi haurà menys contenidors al carrer, el volum disponible èn la fracció resta es veurà augmentat en un 17%, mentre en les fraccions de cartró i envasos l’augment és de un 50% del volum disponible. En el cas del vidre i de l’orgànica l’augment és molt superior, doncs passem de contenidors de 240 i de 360 litres, a contenidors de 2.200 litres.

El sistema d’obertura de les tapes s’ha optat pel sistema de palanca manual. El sistema amb pedal s’ha desestimat, ja que la experiència que hem tingut amb la primera fase, no ha sigut bona, tant per la dificultat d’obrir amb el peu (pèrdues d’equilibri en gent gran) com per problemes de funcionament.

Un altre dels objectius ha sigut optimitzar les rutes de recollida, això comportarà a part de que la recollida serà més eficient (ja que es minimitza el recorregut), tindrem menys soroll i menys contaminació.

Hi ha dos inconvenients que comporta aquest nou tipus de sistema. El primer és que els contenidors han d’anar a la dreta en el sentit de circulació, lo que ens limita alhora de situar les àrees d’aportació de forma que creïn les menors molèsties possibles. I en segon lloc les distàncies augmenten al haver-hi menys punts de recollida.

En contrapartida, a part del major volum disponible, s’aconsegueix que les àrees d’aportació estiguin més netes, ja que el propi sistema requereix que per buidar no hi hagi objectes, i el personal que abans buidava els contenidors ara fa la neteja de tots els punts.

El canvi dels contenidors es realitzarà al vespre per tal de minimitzar les interferència amb el trànsit. A continuació es mostra la planificació del canvi, i clicant es poden veure les noves ubicacions:

Contenidor envasos recollida lateral Rototank

Degut a problemes de falta de recursos de l’empresa instal·ladora, la col·locació dels contenidors s’està endarrerint. A dia d’avui ja s’han posat els nous contenidors als barris de: cementiri Vell, Vallparadís, Ca n’Anglada, Torresana i Egara.

Durant aquesta setmana es preveu posar els contenidors al barri de Sant Pere Nord, començar a Poble  Nou / Zona Esportiva i sobre el 13 d’Abril finalitzar a Can Palet.