Telèfon de la neteja: 900 720 135

Recollida Selectiva d’envasos

Punt Verd

La separació dels envasos és potser la més complexa d’explicar en la gestió de separació de residus.Qué és envàs i el qué no ho és. La forma més sencilla de saber-ho, és simplement veient si el que anem a tirar té el punt verd. Si el té, és un envàs, si no, no!. Així de simple.

En el passat mes d’octubre es van substituir els contenidors d’envasos dels barris de Segle XX, La Cogullada, Roc Blanc, torrent d’en Pere Parres i Can Boada. La característica més important d’aquests contenidors és que la tapa està tancada i els residus s’han de dipositar pels forats de la tapa. Aquests tenen unes dimensions que Ecoembes determina.

Aprofitant el canvi, hem possat contenidors d’envasos a totes les àrees d’aportació dels barris on hem fet el canvi, i els contenidors antics els hem recolocat a les àrees d’aportaciói de les urbanitzacions, i així facilitar l’accés de tots els habitants de Terrassa a la separació dels envasos.

Objectius

contenidor envasos amb tapa tancada

L’objectiu d’aquest canvi de contenidors és millorar el nivell d’impropis. Amb impropis ens referim als residus diferents dels envasos que es llencen en aquests contenidors i com son: runa, ampolles de vidre, persianes, menjar, cartró, cubells, caixes, joguines, etc. en resum tot alló que no porta el punt verd.

Aquests impropis comporten una penalització económica important. Actualment el nivell d’impropis està situat entre un 35% i un 40%. Això ens comporta una penalització económica de entre 6.000 i 8.000 €/mes (entre 72.000 i 96.000 €/any). Amb la implantació dels contenidors de càrrega lateral es va constatar una millora important dels impropis, ja que puntualment avam arribar¡r a tenir un 42% d’impropis amb penalitzacions de fins a 12.000 €/mes.

Per saber els nivells d’impropis, Ecoembes de forma planificada va fent caracteritzacions, que consisteixen en de forma aleatòria agafar mostres de 250 kg de recollides per separar i pesar.

Resultats

El passat 22 de desembre es va fer una caracterització dels envasos recollits als barris de Segle XX i la Cogullada (veure  resultats caracterització). En aquesta caracterització van sortir un 35% d’impropis, del que cal destacar una gran quantitat de plàstics (no envasos). També mencionar que hi hagi quantitats importants d’orgànica, de vidre i de cartró, quan es disposen de contenidors per aquests residus

Imatges impropis trobats